Drukowanie świadectw w klasach I-III Librus – problem podglądu wydruku

Rate this post

Drukowanie świadectw w klasach I-III Librus – problem podglądu wydruku

Jeśli pojawia się rozbieżność z tym  co widzimy na drugich stronach świadectw, z wydrukiem (plik PDF) należy kliknąć w

Ustawienia -> Inne

Ustawienia wydruku
Opcja pozwala na przełączenie się na dotychczasowy sposób wydruku świadectw, arkuszy ocen, listy uczniów, statystyk, zestawień oceny opisowej, wykorzystujący technologię Flash. Zalecamy włączenie funkcji jedynie w przypadku problemów z obecnym wydrukiem przygotowanych druków.

i zaznczyć wszystkie opcje:
Wydruk świadectw za pomocą technologii Flash
Wydruk arkuszy ocen za pomocą technologii Flash
Inne wydruki za pomocą technologii Flash